Współpraca z Gabinetem Mowy

Warsztaty i zajęcia grupowe

Warsztaty grupowe

Zajęcia logopedyczne z Gabinetem Mowy prowadzone są w grupach, w placówce przedszkolnej lub szkolnej. Obejmują wczesną diagnozę umiejętności komunikacyjnych każdego dziecka i w razie potrzeby korekcję zaburzeń mowy, a także szeroko rozumianą profilaktykę. Terapia prowadzona jest zespołowo w każdej grupie przedszkolnej i indywidualnie. Na zajęciach prowadzimy zabawy logopedyczne mające na celu usprawnianie narządu mowy, ćwiczenie poprawnych wzorców wymowy, poszerzanie słownika oraz rozwijanie umiejętności niezbędnych do nauki czytania i pisania.

Zajęcia obejmują następujące zaganienia:

Sensomotoryka - celem zajęć jest praca nad koordynacją wzrokowo-ruchową, wzbudzanie chęci i motywacji do podejmowania różnej aktywności manualnej, niwelowanie trudności manipulacyjnej rąk i to wszystko podczas eksperymentowania, zabawy i poznawania różnych faktur i ciekawych zjawisk.

Logorytmika - to połączenie zabawy z muzyką, ruchem i profilaktyką logopedyczną. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą doskonalić swoją wymowę, dykcję oraz percepcję słuchową. Poprzez zabawy grupowe przy muzyce wprowadzimy się w magiczny świat dźwięków i mowy.

Czytanki-sylabianki - Nauka czytania metodą sylabową to podarowanie dzieciom radości z czytania. Od najprostszych samogłosek przez sylaby, pierwsze słowa do samodzielnego czytania tekstów. Jest to czytanie przez zabawę, ćwiczenie pamięci oraz koncentracji.

Gadułki - to propozycja dla dzieci najmłodszych oraz tych, które przekroczą niedługo próg żłobka lub przedszkola. Zajęcia z profilaktyki logopedycznej czuwają nad prawidłowym rozwojem mowy, doskonalą ją i pobudzają. Przeciwdziałają dysharmoniom rozwojowym za pomocą usprawniania pracy narządów artykulacyjnych, wykonywaniu ćwiczeń rytmicznych, ortofonicznych, dykcyjnych i fonacyjnych, uwrażliwiają i rozwijają percepcję słuchową. Niezwykle istotne jest stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego oraz wzbogacanie czynnego i biernego słownictwa dzieci, co także jest zadaniem profilaktyki logopedycznej.

Grupowe zajęcia logopedyczne to wspaniała okazja do wprowadzenia każdego z dzieci w świat wspólnej zabawy, w którym język i komunikacja stanowią naturalną i spontaniczną  inicjatywę dziecka.

Zapraszamy do współpracy placówki przedszkolne i szkolne.


Profilaktyka i diagnoza

Odpowiadamy na pytania rodziców, uświadamiamy i diagnozujemy problemy w rozwoju mowy dzieci. Spotkanie polega na kilkuetapowym badaniu, którego celem jest stwierdzenie lub wykluczenie zaburzeń mowy.

Zobacz więcej

Terapia logopedyczna

Nowoczesne i zróżnicowane formy terapii dopasowane do wieku i potrzeb dziecka. Cykl spotkań i kompleksowych działań, których celem jest rozwiązanie wszelkich problemów w komunikacji słownej.

Zobacz więcej

Warsztaty grupowe

Spotkania w grupach przedszkolnych i szkolnych. Współpracujemy z różnymi placówkami, pedagogami i rodzicami. Spotkania polegają na przekazaniu wiedzy o rozwoju mowy, zaburzeniach i mające na celu zapobiegania problemów z mową w przyszłości.

Zobacz więcej
2023 © www.gabinetmowy.pl