Subiektywnie o logopedii

Magdalena Budziszewska

3 najczęstsze pytania rodziców do logopedy

Zbliża się nowy rok szkolny. Już dziś warto zadbać o to, by Twoje dziecko mówiło ładnie i poprawnie. Problemy z mówieniem mogą być przyczyną stresujących sytuacji w szkole. Po wakacyjnej przerwie warto nawiązać kontakt z logopedą i rozpocząć ćwiczenia. Dzieci, które nie uczestniczyły jeszcze w terapii powinny zostać zdiagnozowane podczas pierwszego spotkania.

Oto 4 najczęstsze pytania do logopedy, które zadają rodzice.

Czy dziecka które ma zaburzenia mowy powinno iść do przedszkola lub szkoły?

Wada wymowy wynikająca ze słabej ruchomości narządów artykulacyjnych, złych nawyków, czy niewłaściwych wzorców nie powinna być powodem do odraczania obowiązku szkolnego. Niestety, ale związek między zaburzeniem mowy, a wynikami w nauce zwykle szybko się ujawnia. Dzieci, które przejawiają problemy z mową, mogą mieć także trudności w czytaniu, pisaniu i rozumieniu poleceń. Przez to, że źle wymawiają głoski, to również źle je zapisują i źle odczytują. Ogromne znaczenie ma także sfera emocjonalna. Uczeń ze znaczną wadą wymowy może być nierozumiany przez rówieśników, a co za tym idzie źle postrzegany lub nawet wyśmiewany. Brak pewności siebie wzmaga frustrację, niechęć do szkoły i złe zachowanie. Odpowiednia diagnoza i wcześnie podjęta terapia może zmniejszyć lub całkowicie pozbyć się problemów. Nie należy odkładać jej w czasie i warto przeprowadzić badanie.

Na czym polega badanie?

Badanie ma charakter indywidualny i odbywa się z dzieckiem, tak aby terapeuta mógł wychwycić w wymowie dziecka wszelkie nieprawidłowości. Badanie przeprowadzane jest w formie zabawy. Dziecko rozmawia z logopedą, nazywa przedmioty przedstawione na obrazkach, wskazuje odpowiednie obrazki itp. Wypowiedzi dziecka pozwalają ocenić stan artykulacji głosek oraz zdolność do wypowiadania się.

Terapeuta stara się też ocenić, czy dziecko ma problemy w zakresie odbioru i przetwarzania dźwięków. Badaniu podlega także budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego: warg, języka, żuchwy oraz ocena czynności fizjologicznych, tj. oddychanie, gryzienie, żucie i połykanie.

Kiedy powstaje diagnoza?

Po zakończeniu badań logopeda informuje rodziców o stanie rozwoju mowy dziecka, przedstawia wstępną diagnozę i program terapii. Wynik badania nie zawsze oznacza podjęcie pracy terapeutycznej z dzieckiem. Bardzo często logopeda przekazuje rodzicom, jak pomóc dziecku, i na co należy zwracać uwagę w ramach oddziaływań profilaktycznych. Jeżeli jednak logopeda wskaże problem, rodzic musi zdecydować jakie kroki podejmie. Najlepszym z nich jest rozpoczęcie terapii z logopedą.

Jak wyglądają zajęcia logopedyczne (terapia)?

Zajęcia z logopedą mają charakter indywidualnej pracy terapeutycznej. Ćwiczenia odbywają się w obecności rodzica lub bez jego obecności. Program i częstotliwość spotkań są ustalane indywidualnie, według potrzeb w oparciu o zdiagnozowany problem. Po każdym spotkaniu rodzic wie jakie postępy poczyniło jego dziecko i jakie ćwiczenia powinny być wykonywane w domu.

 

Zapraszam rodziców do kontaktu.

2023 © www.gabinetmowy.pl